Alleen bij ons alles volgende dag in huis (voor 15.30 uur bestellen) en gratis verzending vanaf 135 euro!

klantenservice4u@countermail.com

Top

Xanax (Alprazolam)

Iedereen kan online Xanax kopen zonder recept. Het voordeel daarvan is dat het snel bezorgd wordt en ook snel door u gebruikt kan worden. Maar u moet zelf bekijken of dat het geneesmiddel samen gaat met eventuele andere medicatie die u slikt. Neemt u de tijd om alles goed uit te zoeken, voordat u aan de Alprazolam gaat beginnen. Xanax bestellen is zo gebeurd, maar nu eerst maar eens bekijken hoe u het moet gebruiken en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Soms staan er veel bijwerkingen bij een medicijn, maar dat wil niet zeggen dat u overal last van gaat krijgen. Het zijn mogelijke bijwerkingen en sommige mensen zullen er een of meer ervaren, anderen merken niets. Maar het gaat er om dat u weet wat u kunt verwachten wanneer u alprazolam inneemt. Krijgt u lichamelijke klachten, dan weet u ook of dat het door de Xanax komt als deze in de bijsluiter worden genoemd. Bij klachten, niet vermeld in de bijsluiter, die u ervaart na het gebruik van Xanax en nooit eerder heeft gehad is het raadzaam deze te melden.

Wat doet Xanax (Alprazolam) medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in Xanax is alprazolam. Alprazolam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt onder andere rustgevend, spierontspannend en vermindert eventuele angstgevoelens.

Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, paniekstoornis en sociale fobie.

Angstgevoelens en gespannenheid

Verschijnselen

Iedereen is wel eens angstig geweest. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten. Angst is een nuttige vorm van zelfbescherming. Soms ervaart iemand angst terwijl daar weinig aanleiding voor is. U durft niet meer naar buiten, of vermijd drukke plaatsen waar veel mensen komen. We spreken in dit geval van een angststoornis.

Angst geeft vaak klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Daarnaast kan hevige angst kan leiden tot: hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

Behandeling

Wanneer u angst gevoelens ervaart of gespannen bent door hevige gebeurtenissen kunt gedurende een korte periode (enkele weken) dit medicijn gebruiken. Houden de verschijnselen aan of ligt er een psychische oorzaak achter? Psychotherapie of antidepressiva zijn de opvolgende behandelingen.

Werking

Het effect van Alprazolam is het dempen van emoties. Hierdoor heeft het een kalmerende werking wanneer u gespannen bent of angstig bent. Het resultaat is vermindering van lichamelijke klachten, waaronder buikpijn, hartkloppingen, trillen en transpireren. Deze kenmerken gaan vaak met angst en spanning gepaard. Dit medicijn is echter een tijdelijke hulp. Het lost de oorzaak van het probleem niet op. Het is nuttig gedurende een korte periode.

Effect

Binnen een half tot één uur na inname wordt u rustiger. Dit effect houdt ongeveer zes tot acht uur aan. Een tablet met vertraagde afgifte werkt 12 tot 24 uur. Na enkele weken is er een kans dat u afhankelijk bent geworden van het medicijn. U merkt dit aan de ontwenningsverschijnselen als u niet meer dit medicijn slikt, zoals angst, hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid, rusteloosheid en geïrriteerdheid. Gebruik dit medicijn daarom niet langer dan enkele weken.

Paniekstoornis

Verschijnselen

Bij paniekaanvallen ontstaan ook lichamelijke verschijnselen. Transpiratie, trillen, duizeligheid, misselijkheid, slappe benen, pijn op de borst en hartkloppingen. De aanvallen kunnen u het gevoel geven dat men dood gaat of gek wordt.

Mensen met een paniekstoornis hebben ongewoon sterke aanvallen van paniek. Deze aanvallen kunnen zelf een leven beheersen. Zelfs de gedachte alleen al van een paniekaanval kan leiden tot paniek. Hierdoor gaat men ontwijkend gedrag vertonen om situaties te vermijden waarbij een paniekaanval kan ontstaan. Dit kan er toe leiden dat mensen niet meer kunnen werken of überhaupt naar buiten te gaan uit angst voor een nieuwe paniekaanval. 

Behandeling

Wanneer genoemde klachten erg vaak voorkomen en zeer heftig zijn, kunnen ze het welzijn van u zelf en mensen in uw omgeving erg verminderen. Behandelingen voor paniekstoornissen bestaan uit gedragstherapie of een antidepressivum als Fluvoxamine, Paroxetine, Imipramine of Clomipramine. Alprazolam wordt soms gegeven in combinatie met een van eerder genoemde antidepressiva in het begin van de behandeling. Het duurt enkele weken voordat deze voldoende effect heeft. Ondertussen is het gebruik van Alprazolam een middel om de paniekaanvallen te verminderen.

Werking

Alprazolam werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Hierdoor raakt u minder snel in paniek. Het werkt binnen een halfuur tot één uur na inname. Dit effect houdt zes tot acht uur aan. Een tablet met vertraagde afgifte werkt 12 tot 24 uur.

Sociale fobie

Verschijnselen
Bij een sociale fobie hebben mensen een extreme en ongezonde angst voor kritiek van anderen. Men heeft daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Behandeling

Als de klachten extreem vaak voorkomen kan uw arts kiezen voor een continue behandeling met een medicijn uit de groep van de antidepressiva, naast gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie). Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan de arts alprazolam voorschrijven.

Effect

Alprazolam werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Hierdoor reageert u minder heftig op voor u sociaal bedreigende situaties.

Binnen een half tot één uur na inname wordt u rustiger. Dit effect houdt 6-8 uur aan. Een tablet met vertraagde afgifte werkt 12-24 uur.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig, vooral de eerste weken van het gebruik

 • Sufheid, vermoeidheid en, minder vaak ook slaperigheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

Zelden, vooral de eerste weken van het gebruik

 • Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Spierzwakte en krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan de volgende andere klachten veroorzaken.
 • Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
 • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
 • Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
 • Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn en verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.
 • Afname gevoelens. Dit middel vlakt niet alleen emoties als angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

Zelden

 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, en problemen met slikken, en veranderde eetlust, namelijk meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
 • Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Zweten en hartkloppingen.
 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
 • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
 • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijnlanger dan twee maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan twee maanden heeft gebruikt.

Zeer zelden

 • Levendige dromen of nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
 • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.
 • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
 • Minder zin in seks.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Wanneer?

Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag. Dus bij drie keer per dag om de acht uur.

Gebruikt u dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegangst? Neem het dan ongeveer een uur van tevoren in. 

Hoe lang?

Angstgevoelens en gespannenheid

Gebruik langer dan 2 maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat u afhankelijk van dit middel wordt. Dit betekent dat u ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met het gebruik.

Probeer ook op een andere manier uw angst en spanning te verminderen. Vraag uw arts om advies. Gebruikt u dit medicijn samen met een antidepressivum? Dan is het meestal de bedoeling dat u binnen enkele weken afbouwt, omdat dan het antidepressivum begint te werken.

Paniekstoornis, sociale fobie of algemene angststoornis

Na drie maanden moet duidelijk zijn of dit medicijn goed bij u werkt. De behandeling duurt vaak een half jaar tot een jaar. Daarna moet u de dosering gedurende 3 maanden afbouwen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het middel al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij de vergeten tablet last krijgen van ontwenningsverschijnselen.

 • Bent u gewend twee- of driemaal per dag een tablet te slikken, en heeft u er een vergeten? Neem nooit een dubbele dosis. Wel kunt u de tablet inhalen, als u de volgende tablet minstens drie uur later inneemt.
 • Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan…

autorijden?

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.Let op: ook ernstige paniekaanvallen kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Xanax kopen, Xanax kopen met ideal, Xanax kopen met bitcoins, Xanax kopen veilig en discreet